grey background
Wealthon logo

Jak sprawdzić zadłużenie w Urzędzie Skarbowym?

W życiu pewni możemy być niewielu rzeczy, ale płacenie zobowiązań względem ZUS i US są jednymi z nich. Jak sprawdzić wysokość zadłużenia i poradzić sobie z zaległościami? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak pomagamy Przedsiębiorcom w potrzebie:

Jak sprawdzić zadłużenie w Urzędzie Skarbowym?

Płacenie podatków jest jedną z tych czynności, które nie należą do ulubionych, a mimo wszystko jesteśmy prawnie zobowiązani do regulowania ich w Urzędzie Skarbowym (US). Czasami jednak zdarza się, że niespodziewane koszta są na tyle wysokie, że należności podatkowe schodzą na drugi plan. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Jak sprawdzić swoje zadłużenie w US?

 

Co to jest zadłużenie w Urzędzie Skarbowym?

Zobowiązania wobec US są regulowane w zależności od umowy, na podstawie której jesteśmy zatrudnieni. Osoba posiadająca umowę o pracę nie powinna martwić się swoim zadłużeniem skarbowym, ponieważ to pracodawca odprowadza wszelkie składki. Natomiast przedsiębiorcy muszą samodzielnie regulować swoje zobowiązania poprzez dokonywanie wpłat na przypisany im indywidualny rachunek. Jeśli właściciel firmy nie ureguluje płatności na czas, powstaje zadłużenie, które może mieć poważne konsekwencje. Należy pamiętać, że każdy dzień opóźnienia oznacza naliczanie odsetek.

 

Jakie kroki Urząd Skarbowy podejmuje, by wyegzekwować zaległe płatności?

Urząd Skarbowy podejmuje szereg działań, aby pobrać zaległe płatności. Pierwszym etapem windykacji jest poinformowanie zainteresowaną stronę do stanie zadłużenia i ponaglenie do wpłaty. Kolejnym etapem jest dopiero zajęcie rachunku bankowego do momentu, aż dług zostanie spłacony. 

Warto pamiętać, że aby uniknąć podjęcia przez US tak zdecydowanych kroków możemy również wyjść z inicjatywą i poprosić urząd o rozłożenie długu na raty lub odroczenie spłaty. Zazwyczaj Urząd Skarbowy przychylnie patrzy na takie działanie i po złożeniu odpowiedniego wniosku i jego akceptacji, można zacząć spłacać należności w spokoju.

 

Czy Urząd Skarbowy może umorzyć dług?

Umorzenie zaległości podatkowych jest możliwe, jeśli udowodnimy, że sam urząd nie podjął żadnych działań. Jednak zdarza się to wyjątkowo rzadko, więc lepiej nie zakładać, że akurat taki scenariusz będzie rozwiązaniem.  Zgodnie z obowiązującym prawem, aby nastąpiło przedawnienie, musi upłynąć 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należało uregulować dług.

 

Zadłużenie w Urzędzie Skarbowym — jak sprawdzić?

Zadłużenie w Urzędzie Skarbowym możemy sprawdzić w prosty sposób. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek, w którym wskażemy, jakie informacje chcemy uzyskać. Przede wszystkim powinniśmy sprecyzować, czy urzędnik ma w odpowiedzi określić wysokość zadłużenia, czy też wydać zaświadczenie o niezaleganiu płatności US. Gdy wnioskujemy jedynie o zaświadczenie, jednocześnie mając zadłużenie, wskazany przez nas dokument nie zostanie wydany.

Gdy na wniosek składającego zostanie stwierdzone zaleganie, otrzymamy pismo, w którym znajdą się dane dotyczące nie tylko wysokości całkowitego długu, ale również informacje o zadłużeniu z poszczególnymi podatkami.

 

Kto i kiedy może sprawdzić zadłużenie w Urzędzie Skarbowym?

Zadłużenie sprawdzamy najczęściej, gdy potrzebujemy się upewnić o poprawności opłaconych składek lub gdy jest od nas wymagane zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.  Przykładowo,  przedsiębiorca, który chce uzyskać kredyt w banku, potrzebuje zaświadczenia o niezaleganiu, aby potwierdzić swoją aktualną sytuację finansową. W przypadku udziału w przetargach również wymagane jest poświadczenie o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. O potwierdzenie wiarygodności przedsiębiorcy na podstawie zaświadczenia o niezaleganiu może wnioskować wspólnik spółki, współmałżonek, dzierżawca nieruchomości, bank czy kontrahent. Jednak należy pamiętać, że w większości z tych przypadków wymagana jest zgoda weryfikowanej osoby.

 

Sprawdzenie zadłużenia w Urzędzie Skarbowym krok po kroku

Obecnie można zweryfikować wysokość zadłużenia w Urzędzie Skarbowym na dwa sposoby — tradycyjny (papierowy) oraz online. Oba sposoby są do siebie bardzo podobne. 

Pierwszy krokiem do uzyskania informacji o zadłużeniu jest złożenie wniosku. Należy pamiętać o wniesieniu obowiązkowej opłaty skarbowej na rachunek urzędu miasta lub gminy oraz o dołączeniu potwierdzenia transakcji (np. w formie  skanu lub zdjęcia). Oba dokumenty — wniosek i potwierdzenie możemy złożyć osobiście w urzędzie, wysłać pocztą lub przez internet. Na dostarczenie potwierdzenia wpłaty, przez ePUAP lub osobiście do urzędu mamy trzy dni.

Zdecydowanie najprostszym sposobem jest wykonanie tych czynności online oszczędzając w ten sposób czas i unikając generowania kolejnych papierowych dokumentów. Urząd Skarbowy zgodnie z prawem powinien sporządzić zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku urząd wzywa do złożenia wyjaśnień i poprawienia dokumentu. Wydany dokument stanowi potwierdzenie naszej aktualnej sytuacji finansowej.

 

Jak poradzić sobie z zadłużeniem w Urzędzie Skarbowym

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga inwestycji i ciągłego wpatrywania się w potrzeby klientów. Często, by rozwinąć swój biznes, konieczny jest większy wkład finansowy niż możemy sobie na to pozwolić. Warunkiem do uzyskania kredytu jest pozytywna historia kredytowa oraz zaświadczenie o niezaleganiu. Jednakże każdy, kto prowadzi firmę wie, jak kłopotliwe bywa dotrzymywanie wszystkich terminów płatności, zwłaszcza gdy w tak zatrważającym tempie rosną stopy procentowe i inflacja. Co zrobić, by brak zaświadczenia o niezaleganiu nie pokrzyżował naszych planów biznesowych?

Z pomocą mogą przyjść opcje finansowania takie, jak pożyczka pomostowa na spłatę ZUS i US. Jest to świadczenie, które umożliwia szybkie uregulowanie zaległych zobowiązań i umożliwia drogę do realizacji większych inwestycji. Wystarczy, że wypełnisz wniosek online, a po otrzymaniu pozytywnej decyzji pieniądze we wnioskowanej kwocie trafią na konto przedsiębiorcy. Pożyczka pomostowa pozwala na błyskawiczną spłatę zaległych zobowiązań i uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. 

Sprawdź pożyczkę pomostową WEALTHON