Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenia

W tej zakładce będziemy udostępniać Państwu zaproszenia na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz protokoły z ich przebiegu.
Chcielibyśmy również nadmienić, że do komunikacji elektronicznej w sprawach związanych z WZA będziemy wykorzystywać adres: biuro@wealthon.com

Pliki do pobrania