grey background
Wealthon logo

Polski Ład w biznesie, czyli co przedsiębiorca zyska, a co straci?

Data 1 stycznia 2022 r. dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce wiązała się z dodatkowym powodem bólu głowy, czyli wejściem w życie szeregu zmian podatkowych oraz ulg mających przeciwdziałać skutkom pandemii, zbiorczo nazywanych “Polskim Ładem”. Czy jednak jest się czego obawiać i czy na programie można zyskać będąc przedsiębiorcą? Postaramy się temu przyjrzeć z bliska.

 

Polski Ład w biznesie, czyli co przedsiębiorca zyska, a co straci?

Potoczna mądrość mówi, że jedyna pewna rzecz to zmiana. Niestety idzie ona wbrew naszym przyzwyczajeniom - zmiany zazwyczaj nie są mile widziane, oznaczają dla nas konieczność adaptowania się do nowych okoliczności. Każdy przedsiębiorca zdaje sobie jednak sprawę, że w biznesie zmiany są nieuniknione - szczególnie gdy dotyczą otoczenia prawno-podatkowego.

Składka zdrowotna

Biorąc pod uwagę zakres zmian w porównaniu do dotychczasowych zasad, największą rewolucją jest zmiana naliczania składki zdrowotnej, bowiem dotyczy każdego podatnika bez wyjątku. Od 2022 składka zdrowotna jest naliczana od wysokości dochodu w przypadku rozliczania się według skali podatkowej lub podatku liniowego. W przypadku podatników rozliczających się wg ryczałtu składka jest obliczana od przychodu.

Zmiana w zasadach opodatkowania

W drugiej kolejności należy wskazać zmiany w rozliczeniach podatku dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Zyskują oni wyższą kwotę wolną od podatku (30 000 zł) oraz wyższy próg podatkowy. Zamiast 85 528 zł próg będzie wynosił 120 000 zł, powyżej którego podatnik będzie płacił 32% podatku (a poniżej którego płaci 17%). Ponadto wprowadzony został mechanizm zmniejszający obciążenia podatkiem i składką zdrowotną dla przedsiębiorców rozliczających się wg skali, których dochody mieszczą się między 68 412 zł a 133 692 zł.

Zmiany dotknęły również przedsiębiorców opłacających podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Niektóre zawody będą się cieszyć obniżoną stawką, np. w przypadku sektora IT jest to nowa stawka 12%, a architekci otrzymują nową stawkę 14%. Ponadto od 2023 roku ryczałt będzie jedyną dostępną formą opodatkowania z tytułu przychodów z najmu prywatnego - warto się na to przygotować. 

Warto również wspomnieć o zmianie w kwestii wspólnego rozliczania się małżonków. Od 2022 roku możliwość łącznego rozliczenia się będą również mieli małżonkowie, którzy zawrą związek w ciągu roku. Jest to zmiana w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów umożliwiających wspólne rozliczanie się tylko za pełny rok małżeństwa.

PIT - 0 dla osób z prawem do emerytury

Kolejną zmianą jest ulga PIT-0 dla osób, które nabyły prawa do emerytury, ale zdecydowały się dalej prowadzić działalność zarobkową bez względu na formę opodatkowania (i tym samy zawiesić pobieranie świadczenia emerytalnego). W myśl przepisów ich przychody będą zwolnione z podatku do kwoty 85 528 zł, po której dodatkowo zostanie zastosowana kwota wolna od podatku. 

Ulgi dla rodzin wielodzietnych 

Podobny do powyższego mechanizm zyskują przedsiębiorcy mający rodziny i wychowujący co najmniej 4 dzieci, które otrzymują “ulgę na dziecko”. Zyskują oni zwolnienie przychodów z podatku do kwoty 85 528 zł, po której dodatkowo przysługuje zastosowanie standardowej kwoty wolnej od podatku. 

Sprzedaż aut wykupionych z leasingu

Niestety są i w Polskim Ładzie zmiany niekorzystne. Jedną z najczęściej wymienianych jest zmiana opodatkowania sprzedaży auta z leasingu. Do tej pory auta wykupione z leasingu wziętego na jednoosobową działalność gospodarczą i nie wprowadzone do majątku firmy (czyli wykupione “prywatnie”) można było odsprzedać bez podatku już po 6 miesiącach od zakupu. Od 2022 roku okres ten zostaje wydłużony do 6 lat.

 

Jak widać katalog zmian (i to tylko tych najważniejszych z punktu widzenia osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) jest bardzo obszerny i rzeczywiście może być trudny do ogarnięcia. Jednak jest w nim wiele korzystnych rozwiązań, które powinny móc zdyskontować zmiany negatywne - każdy przedsiębiorca powinien indywidualnie ocenić swoją sytuację i wybrać te rozwiązania, które są dla niego korzystne. Warto również na bieżąco śledzić zmiany w Polskim Ładzie, bowiem część przepisów już zdążyła się zmienić, a do tego są zapowiedzi kolejnych zmian. Nie ułatwia to oczywiście życia przedsiębiorcom ani ich księgowym czy biurom rachunkowym, ale trzeba mieć nadzieję, że pozwoli uzyskać jasność i pomoże w rozliczaniu się.

 

Źródła: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl, https://www.pit.pl