Kontakt z nami

Dane teleadresowe

Wealthon Fund S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

Tel.: +48 534 761 312

Email: biuro@wealthon.com

Dane rejestrowe

Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (00-640), ul. Mokotowska 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000755722, NIP: 525 276 91 39. Kapitał zakładowy 646 617 zł (opłacony w całości).